top of page

YENİ TEKNOLOJİLER

IMG_5187.JPG

PET/MRPotansiyel Avantajları

Yumuşak doku kontrastı: Yumuşak doku ve kemik iliği
Eş zamanlı kayıt: Dinamik çalışmalar, aktivasyon çalışmaları


MRG’nin üstün olduğu alanlar: Beyin, karaciğer, kemik iliği metastazları
Tam entegrasyon gerekli mi?
Gated çalışmalar: 

 

Radyasyon dozu az
Pediatride, non-onkolojik çalışmalarda avantaj sağlar.
Çekim süresi kısa: Tam entegrasyonda geçerli
Kontrast maddeler kullanımları: Karaciğer, lenf nodları, 

PET: Metabolizma, spesifik RF

PEM Pozitron Emisyon Mamografi

Mamografi, meme kanseri için temel tarama yöntemidir. Ancak meme kanserini saptamada düşük özgüllüğe  sahiptir. Manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi modern görüntüleme teknikleri özgüllüğü arttırır. Pozitron emisyon mamografinin (PEM) geliştirilmesiyle nükleer tıp görüntüleme teknolojisi onkoloji alanına girmiştir. PEM memeye özgü bir cihazdır, PET/CT ye göre daha yüksek çözünürlüğe sahiptir.  PET ve MR avantajlarıını birleştiren bir cihazdır. Hem duyarlı hem özgül olan PEM ile meme biyopsi rehberliği de mümkün olmaktadır PEM, meme kanserinin erken tanısına katkı sağlama potansiyeli taşımaktadır

Teranostik maddeler

 

 

Hem tanı hem de tedavi amaçlı kullanılan işaretleyici maddelerdir. Teranostik madde görüntüleyici özellikteki işaretleyicilerle bağlanarak hastalıklı bölgeleri saptamakta, tedavi edici özellikteki radyoaktif madde ile bağlanıp verildiğinde ise hücresel ışınlama yaparak kanserli hücreleri diğer dokulara fazla zarar vermeksizin yok etmektedir.

bottom of page