top of page
2020-10-17_11-22-34.png
Pembe Mavi Tasarım Özgeçmiş.png

Özgeçmiş

 

Doğum Tarihi: 1 Eylül 1964

Doğum yeri: Eşme/Uşak

Medeni Durumu: Evli

Yabancı Dil: İngilizce

 

Öğrenim Durumu:

 

Üniversite: Akdeniz Üniversitesi Tıp  Akdeniz Üniversitesi, 1987.

Tıpta Uzmanlık: Nükleer Tıp, Akdeniz Üniversitesi 1991

Tıpta Uzmanlık: Radyoloji, Dokuz Eylül Üniversitesi 1997.Görevler:

 

Pratisyen Dr. Çalboğaz Sağlık Ocağı, Sağlık Bakanlığı 1987-1988

Araş.Gör. Dr., Nükleer Tıp, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubat-Kasım 1988

Araş.Gör. Dr., Nükleer Tıp, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988-1991

Uzman Dr.,  Ankara Onkoloji Hastanesi, Sağlık Bakanlığı  1992-1993

Araş.Gör., Radyoloji, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993-1997

Uzman Dr., İzmir Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümü, Sağlık Bakanlığı  Kasım 1997

Yardımcı Doçent, Nükleer Tıp, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998-2002

Doçent, Nükleer Tıp, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002-2008

Profesör, Nükleer Tıp, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008-2011.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1. Türkiye Nükleer Tıp Derneği

2. Türk Radyoloji Derneği

3. Radiological Society of North America

4. European Society of Radiology

Bilimsel ve Akademik Görevler:

Türkiye Nükleer Tıp Derneği Yayın Kurulu üyeliği, 2004-.

Türk Radyoloji Derneği Yayın Kurulu üyeliği, 2011-2014

İdari Görevler:

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulu üyeliği, 2007-2010,

Nükleer Tıp Anabilim Dalı başkanlığı, 2009-2011

Tez danışmanlığı:

1. İbrahim Oğuz Çeri, Graves oftalmopatili hastalarda orbital Ga 67 sintigrafisinin hastalık aktivitesini belirlemedeki rolü, 2003.2. Gülnihal Hale Kaplan, Karaciğer Maligintelerinde Y-90 Mikroküre Tedavisi, 2011.

 

Bilimsel Kongrelerde Yapılan Sunumlardan Bazıları:

​​1. Abdominal Kesitsel Anatomi. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi sunumu, Antalya, 2006.

2. Toraks Kesitsel Anatomisi. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi sunumu, Adana, 2007.

3. Bilgisayarlı Tomografi Temel Prensipleri. Klinik Onkolojide PET sempozyumu sunumu, Ankara, 2007.

4. Toraks Kesitsel Anatomisi. Klinik Onkolojide PET sempozyumu sunumu, Ankara, 2007.

5. Kolorektal kanserlerde tedavi yanıtında PET-21 Kasım 2008-Dokuz Eylül Üniversitesi Sempozyumu, 2008, İzmir.

6. Baş Boyun Kanserlerinde PET-BT Beklentilere Ne Kadar Yanıt Verebilir- 4 Mayıs 2009-Ulusal Nükleer Tıp Kongresi

7. Baş Boyunda Korelatif PET-BT Nasıl okunmalı-14 Kasım 2009-Erzurum-PET-BT sempozyum.

8. Jinekolojik Malignitelerde PET-BT, Korelatif Görüntüleme ve Raporlama Kursu, Kayseri, 2010.

9. Baş Boyun PET-BT kursu, Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, 2010.

10. Jinekolojik ve Ürolojik Onkolojide PET-BT- PET-CT kursu, Erciyes, Kayseri, 20 Şubat 2010.

11. Nodal Evreleme-Ankara Aralık 2010-Radyasyon Onkolojisinde PET-BT Sempozyumu.

12. Kolorektal kanserlerde PET-BT tek başına kullanılabilir mi-19 kasım 2011-PET-CT sempozyumu-Konya.

13. Modern Nükleer Tıp Uygulamaları-Tümradder Eğitim Semineri-Antalya-2011.

14. PET-BT’de kontrast uygulamaları-18 Kasım 2011-PET-CT sempozyumu-Konya.

15. PET-MR-Şubat 2011-Isparta-Korelatif Görüntüleme ve Raporlama Kursu.

16. Yeni evreleme ile akciğer kanserinde PET/BT - Şubat 2011-Isparta-Korelatif Görüntüleme ve Raporlama Kursu.

17. Olgularla İnteraktif PET/BT Kursu, Akciğer kanseri, 7-8 Aralık 2012, Ankara.

18. PET-CT için fırsat ve tehlike: senkron ve metakron tümörler, 6-10 Nisan 2013, 25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi.Antalya.

19.  PET ve SPECT Çalışmalarında Gözden Kaçan BT Patolojileri, 16-20 Nisan 2014, 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi. Antalya

20. PET-CT ile tedavi yanıtı değerlendirme, 27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi. 1-5 Nisan 2015, Adana.

21. PET-CT'nin klinik katkısı. 16 Nisan 2016, 1. Nükleer Tıp Sempozyumu, Bakü, Azerbaycan.

21. MR görüntülemede temel bilgiler. 28 Mayıs 2016, Türkiye Nükleer Tıp Derneği 1. PET-MR kursu, Ramada Otel, İstanbul.

Eğitim Amaçlı Kurslara Katılım:

1. Klinik Eğitim Becerileri Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi, 21–25 Eylül 1998.2. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Akdeniz Üniversitesi, 19–20 Şubat 1999.3. Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Kursu, Akdeniz Üniversitesi, 3–10 Haziran 2002.4. Müfredat Oluşturma, Eğitim Stratejileri Geliştirme, Akdeniz Üniversitesi, 11–14 Haziran 2002.

Ödüller:

1. IX. International Society of Radiolabelled Blood Elements Kongresi. En iyi Poster Bildirisi.

 

Güngör F, Özuğur Ş, Çolak T, Bozan H, Yıldız A. Tc99m HMPAO white blood cell scintigraphy in acute appendicitis patients with equivocal clinical presentation. 9th Congress of the International Society of Radiolabelled Blood Elements (ISORBE). Congress 20-23 ekim 1999 Brasil, Rio de Janeiro.

 

2. XII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diabet Kongresi. Teşvik Ödülü.

 

Doğa Türkkahraman, Alper Özgül, Funda Aydın, Akın Yıldız, Gökhan Ertosun, Güven Lüleci, Sema Akçurin, İffet Bircan. Yenidoğan döneminde kompanse hipotiroidi tanısıyla L-tiroksin başlanan hastalarda dishormonogenez sıklığı ve tiroid peroksidaz gen analizi. 25-28 Ekim 2007, Eskişehir.

3. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya. En iyi bildiri ödülü.

Saim Yılmaz, Mustafa Özdoğan, Bilge Üstün, Okan Erdoğan, Akın Yıldız, Ayşegül Kargı. Opere edilemeyen pankreas kanserlerinde geridönüşümsüz elektroporasyon ile perkütan ablasyon: 12 hastadaki deneyimimiz.  

 

4. 8. Girişimsel Radyoloji Toplantısı. 28-31 Mart 2013, Antalya. En iyi bildiri ödülü.

Saim Yılmaz, Mustafa Özdoğan, Filiz Kaymakçı, Okan Erdoğan, Akın Yıldız, Ayşegül Kargı, Okan Kuzhan. Opere edilemeyen pankreas kanserlerinde irreversible elektroporasyon uygulaması: 5 hastadaki deneyimimiz.

5. 21. Ulusal Kanser Kongresi. 22-26 Nisan 2015. Poster bildiri ödülü.

 

Akın Yıldız, Barış Özcan, Okan Erdoğan, Mustafa Özdoğan, Hilmi Dikici, Cemal Ertuğrul, İbrahim Oğuz Çeri, Ayşegül Odabaşoğlu Kargı. Rektum kanseri nodal evrelemede PET/BT’nin rolü morfolojik ve metabolik değerlendirme ile artabilir mi?

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN ÇALIŞMALAR

 

1. Karayalçın Ü, Karayalçın B, Yakupoğlu G, Yıldız A, Erkılıç M. Tc99m-HMDP bone uptake quantification and plasma osteocalcin levels in hemodialysis patients- preliminary study. Ann Nucl Med, 6, 9-12 (1992).

2. Karayalçın B, Karayalçın Ü, Güngör F, Aslan S, Yıldız A. The value of Tc-99m DTPA renal scintigraphy in the evaluation of post-traumatic abdominal fluid collection. Ann Nucl Med, 6, 199-202 (1992).

3. Güngör F, Karayalçın B, Gültekin M, Paksoy N, Şentürk ÜK, Kaputlu İ, Yıldız A, Erkılıç M. Comparison of Tc-99m HIG and Ga-67 citrate in the evaluation of bacterial abscess in a rat model. Ann Nucl Med, 10, 79-83 (1996).

4. Özgür K, Yıldız A, Üner M, Erkılıç M, Trak B, Erman O. Radionuclide hysterosalpingography with radiolabelled spermatozoa. Fertil Steril, 6, 751-755 (1997).

5. Yıldız A, Baltaoğlu İ, Özdemir A, Güngör F, Karayalçın B, Güntekin E. Changing imaging patterns after testicular torsion demonstrated by serial scintigraphic studies. Clin Nucl Med, 24, 888-889 (1999).

6. Yıldız A, Eryılmaz M, Güngör F, Erkılıç M, Karayalçın B. Regional cerebral blood flow in schizophrenia before and after neuroleptic medication. Nucl Med Commun, 21, 1113-1118 (2000).

7. Boz A, Çilli A, Yıldız A, Güngör F, Karayalçın B. The diagnosis of peritoneo-pleural communication with Tc-99m MAA scintigraphy in the absence of ascites. Clin Nucl Med, 25, 935-936 (2000).

8. Güngör F, Bezircioğlu H, Güvenç G, Ongun M, Yıldız A, Uluç E, Isısağ A. Correlation of Tl-201 uptake with proliferating cell nuclear antigen in brain tumors. Nucl Med Commun, 21, 803-810 (2000).

9. Boz A, Arıcı C, Güngör F, Yıldız A, Çolak T, Karayalçın B. Gamma-probe guided resection and scanning with Tc-99m MIBI of a local recurrence of follicular thyroid carcinoma. Clin Nucl Med, 26, 820-822, (2001).

10. Yıldız A, Güngör F, Karayalçın B, Tuncer T. The evaluation of sacroiliitis using 99m-Tc-nanocolloid and 99m-Tc-MDP scintigraphy. Nucl Med Commun, 22, 785-794 (2001).

11. Yıldız A, Çolak T, Güngör F, Özuğur Ş, Boz A, Akaydın A. Diagnostic value of Tc-99m MIBI scintimammography in suspected breast cancer. Rev Esp Med Nucl, 20, 276-281 (2001).

12. Boz A, Yıldız A, Güngör F, Karayalçın B, Erkılıç M. The volume effect of stomach on intestinal activity in the same-day exercise-rest Tc-99m tetrofosmin myocardial perfusion scintigraphy. Clin Nucl Med, 26, 622-625, (2001).

13. Yıldız A, Garipağaoğlu M, Güngör F, Boz A, Dalmaz G. The role of 99mTc-MIBI scintigraphy in suspected recurrent breast cancer. Cancer Biotheraphy Radiopharm, 16, 163-169, (2001).

14. Çolak T, Güngör F, Özuğur S, Bozan H, Yıldız A, Boz A, Karayalçın B, Akaydın M, Melikoglu M. Tc99m HMPAO white blood cell scintigraphy in acute appendicitis patients with equivocal clinical presentation. Eur J Nucl Med, 28, 575-580 (2001).

15. Erdoğru T, Boz A, Köksal T, Usta M, Yıldız A, Güngör F, Baykara M. Firstly described method for distinguishing of unstable and stable phases of peyronie’s disease: penile scanning using 99mTc-HIG. BJU Int., 90,703-706, (2002).

16. Boz A, Güngör F, Karayalçın B, Yıldız A. The effects of solid food in prevention of intestinal activity in Tc-99m tetrofosmin myocardial perfusion scintigraphy. J Nucl Cardiol., 10,161-167, (2003).

17. Karagüzel G, Güngör F, Karagüzel G, Yıldız A, Melikoğlu M. Unilateral spermatic cord torsion without ipsilateral spermatogenetic material: effects on testicular blood flow and fertility potential. Urol Res.,32, 51-54, (2004).

18. Gungor HA, Yıldız A, Aydin F, Gungor F, Boz A, Özkaynak S. Tc-99m HMPAO brain SPECT findings in mild and moderate Alzheimer's disease: correlation with event related potentials. J Neurol Sci. 234, 47-53, (2005).

19. Ozdem S, Samanci S, Taşatargil A, Yıldız A, Sadan G, Donmez L, Herrmann M. Experimental hyperhomocysteinemia disturbs bone metabolism in rats. Scand J Clin Lab Invest. 67,748-756, (2007).

20. Sezer İ, Samancı N, Melikoğlu MA, Kocabaş H, Balcı N, Yıldız A, Tüzüner S. Diagnosis of complex regional pain syndrome type 1 of the upper extremity: role of dual x-ray absorbtiometry and three-phase bone scintigraphy. J Back Musculoskeletal Rehabil. 21 (2); 71-75, (2008).

21. Aydin F, Dinçer D, Güngör F, Boz A, Akça S, Yildiz A, Tosun O, Karayalçin B. Technetium-99m hexamethyl propylene amine oxime-labeled leukocyte scintigraphy at three different times in active ulcerative colitis: comparison with colonoscopy and clinico-biochemical parameters in the assessment of disease extension and severity. Ann Nucl Med. 22(5):371-7, 2008.

22. Turkkahraman D, Alper OM, Aydin F, Yildiz A, Pehlivanoglu S, Luleci G, Akcurin S, Bircan I. Final diagnosis in children with subclinical hypothyroidism and mutation analysis of the thyroid peroxidase gene TPO. J Pediatr Endocrinol Metab. 2009 Sep;229:845-51.23. Turkkahraman D, Alper OM, Pehlivanoglu S, Aydin F, Yildiz A, Luleci G, Akcurin. S, Bircan I. Analysis of TPO gene in Turkish children with iodide organification defect: identification of a novel mutation. Endocrine. 2010 Feb;37(1):124-8.

24. Aydin F, Dertsiz L, Budak ES, Yildiz A, Ozbilim G, Gungor F. Measurements of tumor size using CT and PET compared to histopathological size innon-small cell lung cancer.Diagn Interv Radiol. 2012 Jan 9. doi: 10.5152.dir.2013.053.

25. Gunduz S, Ozgur O, Bozcuk H, Coşkun HS, Ozdogan M, Erkilic M, Sindel T, Yildiz A, Yilmaz S, Boz A, Aydin F, Karayalçin B, Savas B. Yttrium-90 radioembolization in patients with unresectable liver metastases: determining the factors that lead to treatment efficacy. Hepatogastroenterology. 2014 Sep;61(134):1529-34. PubMed PMID: 25436337.

26. Weineisen M, Schottelius M, Simecek J, Baum RP, Yildiz A, Beykan S, Kulkarni HR, Lassmann M, Klette I, Eiber M, Schwaiger M, Wester HJ. 68Ga- and 177Lu-Labeled PSMA I&T: Optimization of a PSMA-Targeted Theranostic Concept and First Proof-of-Concept Human Studies. J Nucl Med. 2015 Aug;56(8):1169-76. doi: 10.2967/jnumed.115.158550. Epub 2015 Jun 18. 

27. Yılmaz S, Özdoğan M, Cevener M, Ozluk A, Kargi A, Kendiroglu F, Ogretmen I, Yildiz A. Use of cryoablation beyond the prostate. Insights Imaging. 2016 Apr;7(2):223-32. doi: 10.1007/s13244-015-0460-7. Epub 2016 Jan 13. Review.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN ÇALIŞMALAR:1. Erkılıç M, Aydin AT, Karayalçın B, Yıldız A. Quantitative bone scanning in the  evaluation of patellar pain in young patients. European Association of Nuclear Medicine Congress, Strasbourg, France. Eur J Nucl Med, 15: 488, (1989).

2. Karayalçın B, Güngör F, Erkılıç M, Aslan S, Yıldız A. The evaluation of early postoperative changes in donor remnant kidney functions by Tc99m DTPA scintigraphy. 5th World Congress of Nuclear Medicine and Biology, Montreal. Eur J Nucl Med, 16: 46, (1990).

3. Erkılıç M, Aydın AT, Karayalçın B, Yıldız A. Quantitative bone scanning in the evaluation of patellar pain. 5th World Congress of Nuclear Medicine and Biology, Montreal. Eur J Nucl Med, 16: 196, (1990).

4. Karayalçın B, Karayalçın Ü, Işıtan F, Yıldız A, Güngör F, Aslan S. Esophageal clearence scintigraphy in diabetic autonomic  neuropathy. 3Oth Japanese National Nuclear Medicine Congress, Tokyo. The Japanese Journal of Nuclear Medicine 27, 1053 (1990).

5. Özgür K, Yıldız A, Üner M, Erkılıç M, Trak B, Erman O. Radionuclide hysterosalpingography with radiolabelled spermatozoa for evaluation of tubal patency. International Symposium on Obstetric and Gynecology, Istanbul. Abstract Book, 200, (1991).

6. Güngör F, Boz A, Karayalçın B, Yıldız A, Özdemir A. The effect of dehydration on quantitative Tc99m DTPA renal scintigraphy. European Association of Nuclear Medicine Congress, Lausanne. Eur J Nucl Med, 20: 950, (1993).

7. Güngör F, Özuğur Ş, Çolak T, Bozan H, Yıldız A.Tc99m HMPAO white blood cell scintigraphy in acute appendicitis patients with equivocal clinical presentation. 9th Congress of the International Society of Radiolabelled Blood Elements (ISORBE). Congress, Rio de Janeiro. Nucl Med Commun, 20, 963, (1999).

8. Baltaoğlu İ, Karayalçın B, Güntekin E, Melikoğlu M, Akman S, Yıldız A, Boz A. F+20 and F-15 renography in the evaluation of pediatric obstructive uropathy: results of a prospective long term follow-up study. European Association of Nuclear Medicine Annual Congress, Barcelona. Eur J Nucl Med, 26: 1172, (1999).

9. Boz A, Yıldız A, Çilli A, Güngör F, Karayalçın B. The diagnosis of peritoneo-pleural communication with Tc99m MAA scintigraphy in the abscence of ascites. 24th International Symposium, Radioactive Isotopes in Clinical Medicine and Research, Badgastein. (2000).

10. Yıldız A, Eryılmaz M, Güngör F, Erkılıç M, Karayalçın B. Tc99m HMPAO SPET study in schizophrenia before and after antipsychotic medication. 28th British Nuclear Medicine Congress, Brighton. Nucl Med Commun 21; 400 (2000).

11. Yıldız A, Garipağaoğlu M, Güngör F, Boz A, Dalmaz G. The role of 99mTc-MIBI scintigraphy in suspected recurrent breast cancer. The VII. Asia and Oceania Congress of Nuclear Medicine and Biology, Istanbul. Turk J Nucl Med, 9: 101 (2000).

12. Yıldız A, Güngör F, Boz A, Karayalçın B, Tuncer T. The evaluation of sacroiliitis using 99mTc-Nanocolloid and 99m-Tc-MDP scintigraphy. European Association of Nuclear Medicine Annual Congress, Paris. Eur J Nucl Med,  27; 1017, (2000).

13. Özuğur Ş, Çolak T, Güngör F, Yıldız A, Boz A, Akaydın A. The diagnostic value of 99mTc-MIBI scintimammography in breast  neoplasms. The VII. Asia and Oceania Congress of Nuclear Medicine and Biology, Istanbul. Turk J Nucl Med, 9; 102, (2000).

14. Garipağaoğlu M, Yıldız A, Dalmaz G, Köseoğlu FG, Demiral AN. The usefulness of 99m-Tc MIBI scintigraphy for detecting locoregional recurrences in patients with breast carcinoma and contribution of radiotherapy treatment planning. 19th Annual ESTRO Meeting, Istanbul. Radiotherapy Oncol 56, 141, (2000).

15. Yıldız A, Yıldız S, Çetinkol E, Dicle O.The role color Doppler sonography and dynamic MR imaging in the differentiation of malignant and benign superficial lymphadenopathy. 101. Annual ARRS Meeting, Seattle. Am J Roentgenol 176, 144, (2001).

16. Boz A, Yıldız A, Güngör F, Karayalçın B. The evaluation of myocardial viability using Tc-99m tetrofosmin SPECT myocardial perfusion scintigraphy with sublingual isosorbide dinitrate  administration. 5th International Conference of Nuclear Cardiology, Vienna. J Nucl Cardiol, 8, 51 (2001).

17. Boz A, Yıldız A, Güngör F, Karayalcın B. The value of filled stomach in preventing intestinal artifacts in Tc-99m tetrofosmin myocardial perfusion scintigraphy. 5th International Conference of Nuclear Cardiology, Vienna. J Nucl Cardiol, 8, 69 (2001).

18. Balcı N, Samancı N, Tüzüner S, Duygulu E, Yıldız A. Dual energy X-ray absorbtiometry in patients with hand reflex sympathetic dsytrophy syndrome. 1st World Congress of International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Amsterdam, Abstract Book, 83, (2001).

19. Özuğur Ş, Güngör F, Yıldız A, Şenol U, Demiral A, Aydın AT, Güner İ, Hazar V, Boz A, Karayalçın B. The comparison of 99mTc MIBI and magnetic resonanceimaging in the evaluation of musculoskeletal tumors. European Association of Nuclear Medicine Annual Congress, Napoli. Eur J Nucl Med, 28; 1118, (2001).

20. Arıcı C, Boz A, Güngör F, Yıldız A, Çolak T, Karayalçın B. Gamma-probe guided resection and scanning with Tc-99m MIBI of a local recurrence of follicular thyroid carcinoma. 24th Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey and Joint meeting with The American Association of Clinical Endocrinologists, İstanbul, Endocrine Practice, Supplement for September/ October, 86, (2001).

21. Yıldız A, Garipağaoğlu M, Güngör F, Boz A, Karayalçın B. The role of 99mTc-MIBI scintigraphy in suspected recurrent breast cancer. European Association of Nuclear Medicine Annual Congress, Paris. Eur J Nucl Med, 27; 1130, (2000).

22. Boz A, Yıldız A, Güngör F, Karayalcın B, Erkılıc M. The volume effect of stomach on intestinal activity in the same-day exercise-rest Tc-99m tetrofosmin myocardial perfusion scintigraphy. European Association of Nuclear Medicine Annual Congress, Paris. Eur J Nucl Med, 27; 1032, (2000).

23. Boz A, Karadoğan İ, Uğur A, Yıldız A, Güngör F, Çeri O, Ündar L, Karayalçın B. Tc-99m tetrofosmin scintigraphy in the detection of disaese activity in patients with multiple myeloma. Internation Congress of Nuclear Oncology, Kuşadası.  Turk J Nucl Med 11:12, 2002.

24. Erdoğru T, Boz A, Köksal T, Usta M, Yıldız A, Güngör F, Baykara M. Firstly described method for distinguishing of unstable and stable phases of peyronie’s disease: penile scanning using 99mTc-HIG. American Urological Association Annual Meeting, Orlando. The Journal of Urology 167, Suppl, 205, 2002.

25. Bural G, Boz A, Çeri O, Aydın F, Yaylalı O, Yıldız A, Gungor F, Karayalçın B. Evaluation of salivary gland functions with dynamic scintigraphy before and after fractioned low-doses (30 mCi) of I-131 ablative therapy in patients with differentiated thyroid carcinoma. European Association of Nuclear Medicine Annual Congress, Viyana. Eur J Nucl Med, 29; Suppl 1, 312, (2002).

26. Bural G, Karayalçın B, Çeri O, Aydın F, Yıldız A, Karayalçın Ü. Comparison of lateral versus anterior-posterior spine DXA in obese postmenopausal women. European Association of Nuclear Medicine Annual Congress, Viyana. Eur J Nucl Med, 29; Suppl 1, 339, (2002).

27. Samancı N, Balcı N, Dündar U, Yıldız A, Arman M. Bone mineral density in hemiplegic patients. Uluslararası Türk-Alman Romatoloji ve Rehabilitasyon Günleri. Antalya, 10-13 Nisan (2002).

28. Yıldız A, Aydın F, Aydın H, Güngör F, Boz A. Tc-99m HMPAO brain SPECT findings in mild and moderate Alzheimer’s disease: comparison results with event related potentials. European Association of Nuclear Medicine Annual Congress, Helsinki, 4-8 September (2004).

29. Aydın F, Gungor F, Kazdal H, Boz A, Yıldız A, Koyun M, Baysal YE, Akman S, Güven AG. Tc99m DMSA scintigraphy in acute pyelonephritis: comparison results with clinical data, procalcitonin and C-reactive protein tests. European Association of Nuclear Medicine Annual Congress, Helsinki, 4-8 September (2004).

30. Cengiz A, Aydın F, Gungor F, Tuncer M, Mahsereci E, Boz A, Yıldız A, Yavuz A, Cenkci M. Comparison of Glomerular Filtration Rate Measurements with Two Plasma Sample and Single Plasma Sample, Gates Method, Creatinine Clearance Methods. European Association of Nuclear Medicine Annual Congress, İstanbul. Eur J Nucl Med, 32; Suppl 1, 245, (2005).

31. Aydin F, Boz A, Gungor F, Dincer D, Akcali S, Yıldız A. Tc-99m HMPAO Labelled White Blood Cell Scintigraphy In The Assessment of The Extent And Severity of Active Ulcerative Colitis. European Association of Nuclear Medicine Annual Congress, İstanbul. Eur J Nucl Med, 32; Suppl 1, 221, (2005).

32. Boz A, Karadoğan İ, Bilgin AU, Güngör F, Yıldız A, Ündar L. Comparison of Tc-99m Tetrofosmin and Tl-201 scintigraphy in the detection of disease activity in patients with multiple myeloma. European Association of Nuclear Medicine Annual Congress, İstanbul. Eur J Nucl Med, 32; Suppl 1, 133, (2005).

33. Türkkahraman D, Aydın F, Yıldız A, Güzel B, Karagüzel G, Akçurin S, Bircan İ. Final diagnosis in children with subclinical hypothyroidism, preliminary results.  46th European Society for Paediatric Endocrinology Meeting, Helsinki, 27-30 June 2007. Hormo Res 68, suppl 1, 219. (2007).

34. Makineci P, Yildiz A, Boz A, Aydin F, Kin Cengiz A, Karayalcin B. Diagnostic efficiency of combined imaging of Tc-99m MIBI and ultrasonography versus ultrasonography alone in patients with primary hyperparathyroidism. Istanbul, Turkey. 8th International Congress of Nuclear Oncology 27-30 April 2008.

35. Talay NB, Aydın F, Makineci P, Boz A, Yildiz A, Güngör F, Erkılıç M, Karayalçın B. Prognostic value of Tc-99m methylene diphosphonate three-phase bone, Tc-99m labeled hexamethylpropylene amine oxime white blood cell, and bone marrow scintigraphy in the diabetic foot. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine,  11-15 October 2008, Munich, Germany, Eur J Nucl Med, 2008; 35:380.

36. Kaplan GH, Talay NB, Aydın F, Makineci P, Boz A, Yildiz A, Güngör F, Erkılıç M, Karayalçın B. Prognostic value of Tc-99m methylene diphosphonate three-phase bone, Tc-99m labeled hexamethylpropylene amine oxime white blood cell, and bone marrow scintigraphy in the diabetic foot. 14th Congress of the International Society of Radiolabeled Blood Elements (ISORBE 2009), 26-28 March 2009, Antalya, Turkey.

37. Aydın F, Güngör F, Adil Boz, Akın Yildiz, Metin Erkılıç, Binnur Karayalçın.
Tc-99m labeled HMPAO white blood cell scintigraphy in pediatric patients.14th Congress of the International Society of Radiolabeled Blood Elements (ISORBE 2009), 26-28 March 2009, Antalya, Turkey.

38. Aydın F, Güngör F, Adil Boz, Akın Yildiz. The value of delayed phase FDG PET imaging of rectum in the patients with rectum carcinoma. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 10-14 October 2009, Barcelona, Spain, Eur J Nucl Med, 2009; 36:338.

39. Boz A, Talay NB, Salim O, Karadoğan İ, Undar L, Yildiz A, Aydın F, Güngör F. Comparison of Tc-99m MIBI and F-18 FDG PET/CT in patients with Multiple Myeloma: Preliminary results. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 10-14 October 2009, Barcelona, Spain, Eur J Nucl Med, 2009; 36:357.

40. Aydın F, Kaplan GH, Hazar V, Yildiz A, Boz A, Güngör F. Clinical contribution of F18-FDG PET/CT in the pediatric oncologic patients
Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 10-14 October 2009, Barcelona, Spain, Eur J Nucl Med, 2009; 36:435.

41. Budak ES,  Yildiz A, Aydin F, Ertem Ş,  Karaali K, Ozdogan M, Boz A, Gungor F. Correlation of apparent diffusion coefficients measured by diffusion-weighted MRI and SUV from FDG PET/CT in head and neck cancer. 9th International Nuclear Oncology Congress, Antalya, Turkey.25-29 Nisan 2010.

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN ÇALIŞMALAR :


1. Karayalçın B, Karayalçın Ü, Işıtan F, Yıldız A, Güngör F, Aslan S. Diabetik Otonom Nöropatide Özefagus Klirens Sintigrafisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 43, 907-914 (1990).

2. Birsöz S, Eryılmaz M, Yıldız A. Hipofrontalite gösteren bir şizofreni olgusu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 3-4, 67-71, (1992).

3. Güngör F, Karayalçın B, Yıldız A, Aslan S. Normal Olgularda Kantitatif Böbrek Parametrelerinin MAG3 ve OIH ile Değerlendirilmesi. Hacettepe Tıp Dergisi 24, 135-143, (1991).

4. Karayalçın B, Güngör F, Sindel T, Yıldız A, Aslan S, Erkılıç M. Tc-99m DTPA Renogramından Glomerüler Filtrasyon Hızının (GFR) Hesaplanmasında Böbrek Derinliğinin Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 8, 1-2, (1991).

5. Karayalçın B, Güngör F, Sindel T, Aslan S, Yıldız A. Diferansiyel Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi: Tc-99m DMSA Geometrik Ortalama Metodu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 8, 5-10, (1991).

6. Yıldız A, Karayalçın B, Güngör F, Aslan S, Erkılıç M, Ceylan H. Karaciğer hemanjiomunun tanısında kan havuzu SPECT çalışmasının yeri. Dokuz Eylül Üniversitesi Dergisi 1, 22-26, (1993).

7. Güngör F, Bernay İ, Varoğlu E, Yıldız A, Tünger A. AIDS ve Nükleer Tıp. İnfeksiyon Dergisi 8, 91-94, (1994).

8. Yıldız A, Özsan H, Dicle O, Usal C, Kılıçalp A. Malign-Benign Lenfadenopati Ayrımında Renkli Doppler Ultrasonografinin Rolü. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 6, 38-42, (2000).

9. Yıldız A, Özboyacı S. Fonksiyonel görüntülemede yeni gelişmeler. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 20, 96-101, (2000).

10. Tetik S, Yıldız A, Ada E, Şerbetçi B. Normal iç kulak anatomisinin 3DFT-CISS MRG sekansı ile değerlendirilmesi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 6, 151-155, (2000).

11. Çubuk M, Yıldız A, Arslan G, Karaali K, Öğüş C, Lüleci E. Dinamik bilgisayarlı tomografi ve Tc99m MIBI SPECT yöntemlerinin soliter pulmoner nodüllerin benign-malign ayrımında değerliliği. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 7, 513-517, 2001.

12. Yıldız A, Savaş B, Boz A, Güngör F.Tc-99m-MDP Accumulation in Malignant Pericardial Effusion : A Case Report. Nükleer Tıp 10,147-148,2001.

13. Yıldız A, Eryılmaz M, Zaimoğlu S, Güngör F, Erkılıç M, Karayalçın B. Obsesif-kompulsif bozuklukta Tc-99m HMPAO beyin SPECT ile farmakolojik tedavi etkisinin ve klinik korelasyonun değerlendirilmesi. Nükleer Tıp,10, 113-120, 2001.

14. Yıldız A. Paratiroid sintigrafisindeki yenilikler. T Klin J Endocrin. 1, 9-17, (2003)

15. Balcı N, Samancı N, Dündar Ü, Yıldız A, Arman M. İnmeli hastlarda kemik mineral yoğunluğu. Osteoporoz Dünyasından 11, 22-26, (2005).

16. Aydın F, Güngör F, Cengiz AK, Boz A, Yıldız A, Karayalçın B. Pelvik yerleşimli Ewing sarkomlu bir olguda MIBI sintigrafisnde kitle lezyonunu taklit eden atipik mesane. TJNM, 16, 80-82, (2007).

17. Aydın F, Aydın AT, Talay NB, Ürgüden M, Çevikol C, Boz A, Yildiz A, Güngör F. Bone scintigraphy in melorheostosis. Turk J Nucl Med 2009;18(3):102-7.

18. Aydın F, Boz A, Yildiz A, Gungor F. Tc-99m MDP Accumulation in Primary Small Cell Lung Carcinoma and Liver Metastasis: Combined Imaging with CT Examination. Turk J Nucl Med 183, 125-7, 2009.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN ÇALIŞMALAR:

1. Güngör F, Erkılıç M, Karayalçın B, Aslan S, Yıldız A. Hemodializdeki hastalarda serum Beta-2 mikroglobulin, BUN ve  kreatinin değerleri. V. Ulusal Nükleer Tıp ve Biyolojik Bilimler Kongresi, İzmir. Kongre Kitabı 98, 1989.

2. Güngör F, Erkılıç M, Karayalçın B, Yıldız A, Aslan S. Renal sintigrafinin kantitatif değerlendirilmesinde kullanılan parametrelerin normal olgulardaki dağılımı. V. Ulusal Nükleer Tıp ve Biyolojik Bilimler Kongresi, İzmir, 2-4 Kasım, 1989.

3. Güngör F, Karayalçın B, Erkılıç M, Yıldız A, Aslan S. Donör böbreklerin pre ve postoperatif dönemde Tc99m-DTPA ile  sintigrafik olarak değerlendirilmesi. V. Ulusal Nükleer Tıp ve Biyolojik Bilimler Kongresi, İzmir,  2-4 Kasım, 1989.

4. Karayalçın B, Yıldız A, Karayalçın Ü, Aslan S, Güngör F, Erkılıç M. Diabetli hastalarda ösofagus transit zamanının sintigrafik  olarak değerlendirilmesi. V. Ulusal Nükleer Tıp ve Biyolojik Bilimler Kongresi, İzmir, 2-4 Kasım, 1989.

5. Karayalçın B ,Güngör F, Yıldız A, Erkılıç M, Aslan S. Böbrek glomerüler filtrasyonunun iki ayrı yöntemle (derinlik ve Tonnesen) hesaplanması: Kreatinin  klirensi ile korelasyonu. V. Ulusal Nükleer Tıp ve Biyolojik Bilimler Kongresi, İzmir,  2-4 Kasım, 1989.

6. Karayalçın B, Güngör F, Erkılıç M, Aslan S, Yıldız A. Böbrek parankim fonksiyonlarının Tc99m-DMSA sintigrafisi ile geometrik ortalama kullanılarak  hesaplanması. V. Ulusal Nükleer Tıp ve Biyolojik Bilimler Kongresi, İzmir,  2-4 Kasım, 1989.

7. Karayalçın B, Yıldız A, Erkılıç M, Ümit Karayalçın, Aslan S, Güngör F. Kronik hemodializli hastalarda Tc99m-HMDP kemik sintigrafisinde kantitatif kemik uptake    değerlerinin serum osteokalsin ve parat hormon düzeyleriyle ilişkisi. V. Ulusal Nükleer Tıp ve Biyolojik Bilimler Kongresi, İzmir,  2-4 Kasım, 1989.

8. Erkılıç M, Karayalçın B, Aydın AT, Yıldız A, Güngör F, Aslan S. Genç hastalardaki diz ağrılarının kantitatif kemik   sintigrafisi ile değerlendirilmesi. V. Ulusal Nükleer Tıp ve Biyolojik Bilimler Kongresi, İzmir,  2-4 Kasım, 1989.

9. Erkılıç M, Karayalçın B, Güngör F, Aslan S, Yıldız A. Böbrek transplantasyonu sonrası erken dönemde oluşabilecek komplikasyonların Tc99m- DTPA böbrek sintigrafisi ile  değerlendirilmesi. V. Ulusal Nükleer Tıp ve Biyolojik Bilimler Kongresi, İzmir,  2-4 Kasım, 1989.

10. Erkılıç M, Yıldız A, Karayalçın B, Aslan S, Güngör F. Tc99mO4 - Tiroid sintigrafisi çekim süresi, tiroid uptake'i ile hormon düzeyleri ile ilişkisi. V. Ulusal Nükleer Tıp ve Biyolojik Bilimler Kongresi, Izmir,  2-4 Kasım, 1989.

11. Aslan S, Erkılıç M, Karayalçın B, Yıldız A, Güngör F. Prostat kanserlerinde PSA ve PAP tayininin önemi ve 2  marker'ın  karşılaştırılması. V. Ulusal Nükleer Tıp ve Biyolojik Bilimler Kongresi, İzmir, 2-4 Kasım, 1989.

12. Aslan S, Erkılıç M, Karayalçın B, Güngör F, Yıldız A.FT3 ve FT4 ölçümlerinde farklı 2 ticari kitin  karşılaştırılması: Amerlex-M ve Sclavo. V. Ulusal Nükleer Tıp ve Biyolojik Bilimler Kongresi, İzmir,  2-4 Kasım, 1989.

13. Aslan S, Erkılıç M, Karayalçın B, Güngör F, Yıldız A. Kronik hemodializ hastalarında kemik sintigrafilerindeki anormal tutulumların amiloidozis açısından değerlendirilmesi. V. Ulusal Nükleer Tıp  ve Biyolojik Bilimler Kongresi,  İzmir,  2-4 Kasım, 1989.

14. Aslan S, Erkılıç M, Karayalçın B, Yıldız A, Güngör F. Konjenital gastrointestinal anomalilerde monoklonal tümör  marker'ları. V. Ulusal Nükleer Tıp ve Biyolojik Bilimler Kongresi, İzmir, 2-4 Kasım, 1989.

15. Yıldız A, Erkılıç M, Karayalçın B, Kavasoğlu T, Güngör F, Aslan S. Mide operasyonlarından sonra mide boşalma fonksiyonunun  sintigrafik olarak değerlendirilmesi. V. Ulusal Nükleer Tıp ve Biyolojik Bilimler Kongresi, İzmir, 2-4 Kasım, 1989.

16. Yıldız A, Erkılıç M, Karayalçın B, Melikoğlu M, Güngör F. Bilier atrezide kantitatif sintigrafik değerlendirme. V. Ulusal Nükleer Tıp ve Biyolojik Bilimler Kongresi, İzmir, 2-4 Kasım, Kongre Kitabı, 98, 1989.

17. Karayalçın B, Yakupoğlu G, Karayalçın Ü, Süleymanlar G, Yıldız A, Dorak T. Hemodiyaliz hastalarında plasma osteocalcin düzeyleri ve Tc-99m-HMDP kemik uptake'leri. VI. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi,  Antalya, 1-3 Kasım, 1989.

18. Özgür K, Yıldız A, Trak B, Üner M, Erman O, Erkılıç M. Tubal faktörün değerlendirilmesinde yeni bir yöntem: “radyoaktif işaretli spermatozoa kullanılarak invivo transportun gözlenmesi”. VIII. Jineko-patoloji Kongresi, İstanbul, 1991.

19. Güngör F, Erkılıç M, Danışman A, Güntekin E, Aslan S, Yıldız A. ESWL sonrası erken dönem böbrek fonksiyonlarının Tc99m-MAG3 sintigrafisi ile değerlendirilmesi. VI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, 6-11 Ekim 1991. Nükleer Tıp, 1, 28,1991.

20. Güngör F, Erkılıç M, Şentürk ÜK, Yıldız A, Aslan S, Öner G. Kadmiyum nefrotoksisitesinin Tc99m- MAG3 sintigrafisi ile  değerlendirilmesi.VI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, 6-11 Ekim, 1991. Nükleer Tıp, 1, 28,1991.

21. Güngör F, Karayalçın B, Comin M, Roca M, Aslan S, Yıldız A, Erkılıç M. İşaretli lökosit sintigrafisinde hücre seperasyonuna iki farklı antikoagülan ajanın etkisi:  ACD, heparin. VI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, 6-11 Ekim, 1991. Nükleer Tıp, 1, 35,1991.

22. Güngör F, Karayalçın B, Yıldız A, Aslan S, Erkılıç M. Normal Olgularda MAG3 ve hippuranın kantitatif olarak  karşılaştırılması. VI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, 6-11 Ekim, 1991. Nükleer Tıp, 1, 35,1991.

23. Yıldız A, Özgür K,  Erkılıç M, Karayalçın B, Güngör F, Aslan S, Trak B. Tc99m-HMPAO ile işaretli spermatozoa ile tubal açıklığın  sintigrafik olarak değerlendirilmesi. VI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, 6-11 Ekim, 1991. Nükleer Tıp, 1, 29,1991.

24. Yıldız A, Zaimoğlu S, Erkılıç M, Karayalçın B, Gücer MK, Özcan E, Eryılmaz M, Güngör F, Aslan S. Şizofrenik hastalarda tedavinin serebral perfüzyona etkisinin Tc99m HMPAO SPECT ile değerlendirilmesi. VI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, 6-11 Ekim, 1991. Nükleer Tıp, 1, 2, 1991.

25. Karayalçın Ü, Karayalçın B, Yıldız A, Güngör F. Malign feokromasitomada düşük düzey fraksiyone I-131-MIBG tedavisinin yeri-Olgu sunumu. Nükleer Tıp Günleri, Sapanca, 16-18 Mayıs 1992. Nükleer Tıp, 2, 53, 1992.

26. Özgür K, Yıldız A, Gelen T, Üner M, Erman O. Kronik servisit ve preinvaziv servikal lezyonlarda serum Ca 125 düzeylerinin karşılaştırılması. 3. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya. Kongre Kitabı 1992.

27. Dicle O, Demirpolat G, Yılmaz E, Yıldız A, Göktay AY. Malign Özefagus darlıklarında yeni bir stent: instent uygulamaları. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi, Özet Kitabı, 259, Nevşehir, 1996.

28. Obuz F, Çakmakçı H, Dicle O, Yıldız A, İğci E, Pırnar T. Karaciğer kitlelerinde çok düzeyli breath-hold dinamik MRG. 3. Tıbbi görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi Antalya.  Tıbbi Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, Ek 1, 46, 1997.

29. Obuz F, Dicle O, İğci E, Göktay AY, Yıldız A. Komplike böbrek kistlerinde MRG. 3. Tıbbi görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi Antalya.  Tıbbi Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, Ek 1, 59 1997.

30. Çakmakçı H, Yıldız A, Obuz F, Yağcı B, Kovanlıkaya İ. Dizde lipoma arboresens: MRG, BT ve US özellikleri ile olgu sunumu. 3. Tıbbi görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi Antalya.  Tıbbi Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, Ek 1, 94, 1997.

31. Çubuk M, Arslan G, Yıldız A, Bircan O, Lüleci E. Ekstramedüller hematopoez: radyolojik bulgular. 4. Tıbbi görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi Antalya.  Tıbbi Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 5, Ek 1, 169, 1997.

32. Yıldız A, Çubuk M, Özdemir A, Arslan G, Öğüş C, Özdemir T, Karayalçın B. Soliter pulmoner nodüllerin değerlendirmesinde Tc-99m-MIBI SPECT ve dinamik BT’nin yeri. XIII. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Kayseri. Nükleer Tıp 8, 25, 1999.

33. Çolak T, Özuğur Ş, Erdoğan O, Yıldız A, Güngör F, Akaydın M, Tc-99m-Sintimammografi’nin (SMM) meme kitlelerinin tanısındaki yeri. V. Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul. Cerrahi Onkoloji Dergisi, Cilt 1, 38, 1999.

34. Özuğur Ş, Çolak T, Bozan H, Güngör F, Yıldız A. Akut batın şüpheli olgularda akut apandisit tanısında Tc-99m-HMPAO işaretli lökosit sintigrafisinin yeri. XIII. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Kayseri. Nükleer Tıp 8, 17, 1999.

35. Baltaoğlu İ, Karayalçın B, Güntekin E, Melikoğlu M, Akman S, Yıldız A, Boz A. Pediatrik olgularda F+20 ve F-15 DTPA renografi sonuçlarının değerlendirilmesi: prospektif karşılaştırmalı bir çalışma. XIII. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Kayseri. Nükleer Tıp 8, 22, 1999.

36. Yıldız ST, Yıldız A, Ada S, Kaya A, Şerbetçioğlu B. Membranöz labirent patolojilerinde 3DFT-CISS sekansının yeri. 17. Türk Radyoloji Kongresi İstanbul. Kongre Özet Kitabı, 119, 2000.

37. Balcı N, Samancı N, Tüzüner S, Duygulu E, Yıldız A. El refleks sempatetik distrofi sendromlu hastalarda DEXA kullanımı. XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya. Kongre Özet Kitabı, 95, 2001.

38. Bural G, Gungor F, Artan R, Yıldız A, Boz A. Pediatrik olgularda protein kaybettiren enteropati tanısında Tc99m human serum albumin sintigrafisinin rolü. XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Samsun. 10-14 Mayıs 2003. TJNM, 12, 43, 2003.

39. Boz A, Yıldız A, Bural G, Karadoğan İ, Demiral A, Özkaynak C, Bilgin AU, Ündar L. Lenfomalı olguların değerlendirilmesinde Ga 67 ve MIBI sintigrafisinin yeri. XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Samsun. 10-14 Mayıs 2003. TJNM, 12, 80, 2003.

40. Aydın F, Güngör F, Dinçer D, Boz A, Akça S, Yıldız A, Elpek Ö, Gelen T. Ülseratif kolitte aktivasyonun ve tutulum yerinin belirlenmesinde Tc99m HMPAO işaretli lökosit sintigrafisinin rolü. XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Samsun. 10-14 Mayıs 2003. TJNM, 12, 63, 2003.

41. Yıldız A, Gilgil E, Çevikol C, Urhan S, Boz A, Güngör F. De Quervain tenosinovitinde üç fazlı kemik sintigrafisinin rolü: ultrasonografi ve MRG bulguları ile karşılaştırma. XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Samsun. 10-14 Mayıs 2003. TJNM, 12, 54, 2003.

42. Aydın F, Yıldız A, Uçar T, Boz A, Güngör F. Beyin tümörlerinin postoperatif değerlendirilmesinde Tc99m MIBI ve Tl 201 SPECT’in rolü. XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Samsun. 10-14 Mayıs 2003. TJNM, 12, 79, 2003.

43. Yıldız A, Güngör HA, Aydın F, Güngör F, Boz A, Yaltkaya K. Orta ve hafif dereceli Alzheimer hastalığında Tc99m HMPAO beyin SPECT: olaya ilişkin endojen potansiyellerle korelasyon. Nükleer Tıp Sempozyumu PET, Ankara. TJNM, 14, 8, 2005.

44.  Aydın F, Özer H, Boz A, Yıldız A, Güngör F, Karayalçın B. Personelin radyasyon güvenliği açısından film badge ve tld dozimetrilerinin karşılaştırılması. 19. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Adana. TJNM, 16,10, 2007.

45. Türkkahraman D, Özgül A, Aydın F, Yıldız A, Ertosun G, Lüleci G, Akçurin S, Bircan İ. Yenidoğan döneminde kompanse hipotiroidi tanısıyla L-tiroksin başlanan hastalarda dishormonogenez sıklığı ve tiroid peroksidaz gen analizi. XII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 25-28 Ekim 2007, Eskişehir.

46. Talay NB, Kaplan GH, Aydın F, Boz A, Yildiz A, Güngör F, ErkılıçM, Karayalçın B. Malign melanoma hastalarının değerlendirilmesinde F-18 FDG PET/CT’nin yeri. 21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2-5 Mayıs 2009, Antalya. Turkish J of Nucl Med, 2009; 18:7.

47. Talay NB, AydınF, Yildiz A, Güngör F, Erkılıç M, Karayalçın B, Boz A. Abdominal Hemanjioperisitoma’da F18-FDG PET/CT bulguları. PET-BT Sempozyumu 12-15 Kasım 2009, Erzurum. Turkish J of Nucl Med, 2009; 18:82.

48. Aydin F, Köse A, Günseren F, Boz A, Yildiz A, Güngör F. Nedeni bilinmeyen ateşte F18 FDG PET/BT nin yeri. 22. Ulusal Nukleer Tıp Kongresi, 25-29 Nisan 2010, Antalya, Türkiye.  Turk J Nucl Med 2010;19 (Suppl).

Circullum Vitea​

He was born in1964 in Eşme/Uşak. He graduated Akdeniz University Medicine Faculty in 1987.

Nuclear Medicine Specialty: Akdeniz University, Medicine Faculty, 1991

 

Radiology Medicine Specialty: Dokuz Eylül University, Medicine Faculty, 1997.

 

Membership:

-  ​Association of Nuclear Medicine of Turkey

-  Association of Turkish Radiology

-  Radiological Society of North America

-  European Society of Radiology

Scientific and academic assignments:

-  Association of Nuclear Medicine of Turkey, Editorial Board, 2004-20.11.2014.

-  Association of Turkish Radiology, Editorial Board.

 

Papers

International Peer-reviewed Journals: 27 study;

International Scientific congress and conference published: 41 study

 

National Peer-reviewed Journals: 18 study

 

National Scientific congress and conference published: 48 study

bottom of page