top of page
pngtree-medical-an-examination-doctors-p
Moleküler Görüntüleme
PET-CT
PET-MR

Moleküler görüntüleme, hastalıklarda oluşan hücre ve molekül düzeyindeki bozuklukların görüntülenmesidir. Böylece hücre fonksiyonunda oluşan değişikliklerin incelenmesi, hesaplanması, ayrıntılı tanımlanması mümkün olmaktadır.

Nasıl uygulanır?

 

Görüntülenecek olaya özgü madde dış ortamda işaretlenir. Şeker, protein, yağ gibi temel yapı ve enerji maddeleri bu amaçla kullanılabilir. İşaretleyicilerin vücutta tutulduğu ve dağıldığı noktalar hassas algılayıcı cihazlarla ve bilgisayarlar yardımı ile görüntüler haline getirilir. İşaretlemede radyoizotoplar, manyetik parçacıklar, ses dalgaları ve görülebilir ışık kullanılabilir. Pozitron Emisyon Tomografi (PET-CT), Tek Foton Emisyon Tomografi (SPECT), Manyetik Rezonans (MR) ve Ultrasonografi (USG) gibi cihazlar işaretli maddelerin bulunduğu yerleri saptarlar.

Moleküler görüntüleme
Moleküler görüntüleme

Temel prensibi

press to zoom
PET-CT
PET-CT

Kanserin hücre özellikleri

press to zoom
Moleküler ultrasonografi
Moleküler ultrasonografi

Tümör damarlanması

press to zoom
Moleküler MR
Moleküler MR

Manyetik partiküller

press to zoom
Moleküler tanı
Moleküler tanı

Hasta seçimi

press to zoom
SPECT
SPECT

Meme kanseri

press to zoom

Nerelerde kullanılır?

 

Kanser, kalp ve beyin hastalıkları başta olmak üzere tüm çok çeşitli hastalık gruplarında moleküler görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır.
 

Moleküler görüntülemelerde çoğunlukla bilgisayar yardımı ile hesaplamalar ve ölçümler de yapılabilmekte, sayısal verilerle daha objektif değerlendirme ve tedavi sonrası karşılaştırmalar yapılabilmektedir. Tüm bu incelemeler hastaya zarar vermeden (non-invaziv) ve kolayca tüm yaş gruplarında uygulanabilmektedir. Bazı tekniklerde radyoaktif maddeler kullanılır, ancak radyasyon miktarı oldukça düşüktür. Ancak önlem olarak acil durumlar dışında hamilelere uygulanmamaktadır.

bottom of page