top of page
Pankreas Kanserinde PET-CT
Ultrasonografi
Endoskopik Ultrasonografi
Bilgisayarlı Tomografi
Manyetik Rezonans Görüntüleme
Endoskopik Retrograd Koledokopankreatografi
Pozitron Emisyon Tomografi
Pankreas kanserinde ultrason

Ultrasonografi

Pankreas hastalığı kuşkusunda uygulanır

Genellikle ilk yöntemdir
Pankreas derin karın yerleşimli olması nedeni ile yeterli değerlendirilemeyebilir.

Normal bulunursa ve kuşku devam ediyorsa BT veya MR uygulanır

Pankraes kanserinde endoskopik ultrason

Endoskopik UltrasonografiSafra yolları geniş, BT veya MR da bulgu yok ise uygulanır

Tamamlayıcıdır

Lenf bezlerini iyi gösterir

İnci iğne biyopsisi ile parça alınarak tanı konabilir.

Pankreas kanserinde dinamik CT

Bilgisayarlı Tomografi

Temel inceleme yöntemidir
Ameliyatla tümörün çıkarılabileceğini gösterir
Damar tutulumlarını saptar
Çevre organlarla ilişkiler incelenir
Lenf bezlerine yayılım saptanabilir
Karın zarına (peritona) yayılımı gösterir

Pankreas kasnerinde MR

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

BT de saptanamayan tümörlerde kullanılabilir

​Karaciğer yayılımında başarılıdır

Endoskopik retrograd pankreatografi
Endoskopik Retrograd Koledokopankreatografi
Safra kanalları
Safra kesesi
Pankreas kanalı görüntülenebilir
Tümörlerin oluşturduğu tıkanıklığın tanınmasına ve ameliyatsız tedavi edilmesinde kullanılır
bottom of page