Pankreas Kanserinde PET-CT
Ultrasonografi
Endoskopik Ultrasonografi
Bilgisayarlı Tomografi
Manyetik Rezonans Görüntüleme
Endoskopik Retrograd Koledokopankreatografi
Pozitron Emisyon Tomografi

Ultrasonografi

Pankreas hastalığı kuşkusunda uygulanır

Genellikle ilk yöntemdir
Pankreas derin karın yerleşimli olması nedeni ile yeterli değerlendirilemeyebilir.

Normal bulunursa ve kuşku devam ediyorsa BT veya MR uygulanır

Endoskopik UltrasonografiSafra yolları geniş, BT veya MR da bulgu yok ise uygulanır

Tamamlayıcıdır

Lenf bezlerini iyi gösterir

İnci iğne biyopsisi ile parça alınarak tanı konabilir.

Bilgisayarlı Tomografi

Temel inceleme yöntemidir
Ameliyatla tümörün çıkarılabileceğini gösterir
Damar tutulumlarını saptar
Çevre organlarla ilişkiler incelenir
Lenf bezlerine yayılım saptanabilir
Karın zarına (peritona) yayılımı gösterir

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

BT de saptanamayan tümörlerde kullanılabilir

​Karaciğer yayılımında başarılıdır

Endoskopik Retrograd Koledokopankreatografi

Safra kanalları
Safra kesesi
Pankreas kanalı görüntülenebilir
Tümörlerin oluşturduğu tıkanıklığın tanınmasına ve ameliyatsız tedavi edilmesinde kullanılır