top of page

PET/CT

Pozitron Emisyon Tomografi

pet ct.jpg
PET-CT Nedir?
 
İki modern teknolojinin (PET ve CT) bir araya getirildiği kapsamlı bir tıbbi görüntüleme sistemidir.
 
PET-CT Ne Sağlar?
 
Hastalıkların şekilsel (morfolojik) değerlendirilmesi yanında hücresel düzeydeki aktivitesi (fonksiyon) hakkında tüm vücudu tarayarak 3 boyutlu bilgi verir.
 
PET-CT Nasıl Uygulanır?
 
En yaygın olarak kullanılan teknikte radyoaktif Flor 18 maddesi kullanılır. Flor 18,  glikoz (şeker) ile bağlı halde damar yolu ile verilir. Şekeri yüksek oranda kullanan kanserli doku, kalp kası, beyin dokusu gibi alanlarda tutulması ve bunun PET/CT cihazı ile saptanması temeline dayanır. 
 
PET-CT Uygulama Alanları Nelerdir?
 
1.Kanser:
• Kanser şüpheli kitlelerin kanser dışı hastalıklardan ayırt edilmesine yardımcı olur.
• Kanser kuşkulu kitlelerin aktif ve canlı alanlarından parça alınmasında yol göstericidir.
• Kökeni bilinmeyen kanserlerin saptanmasında faydalıdır.
• Kanser tanısı konulduktan sonra yayılımının saptanmasında en başarılı yöntemdir.
• Kanserli hastaya doğru tedavi yaklaşımını belirlemede, gereksiz girişimleri veya ameliyatları engellemede önemli rol oynar.
• Kanser ilaçlarının etkinliğinin belirlenmesine katkı sağlar.
• Kanser tedavisi sonrası yanıt durumunu belirlemede önemlidir.
• Işın tedavisinin doğru planlanmasına katkı sağlar.
• Kanserde nüksü kuşkusunu aydınlatır.
• Işın veya ameliyat gibi tedaviler sonrası oluşan değişikliklerin gerçek hastalık durumundan ayırt edilmesinde önemli yeri vardır.
2. Kalp hastalıkları:
• Kalp kasında canlı doku varlığını saptar.
• Kalp damar değişimi ameliyatından (by-pass) yarar görülüp görülmeyeceğini öngörür, tedavi kararında yol göstericidir.
3. Beyin hastalıkları:
• Sara hastalığına yol açan odağın belirlenmesinde yardımcıdır.
• Ameliyat edilebilen sara hastalarında hastalıklı alanı saptayarak cerraha yol gösterir.
• Bunama (Alzheimer) hastalığının erken saptanmasını sağlar.
• Bunamaya yol açan hastalıkları birbirinden ayırt etmede yararlıdır.
4. İltihabi (inflamatuar) ve enfeksiyöz (mikrobik) hastalıklar
 
-Nedeni bulunamayan ateş (ateş nedeni hastaların yaklaşık yarısında saptanabilir)
-Granulomatöz hastalıklar (sarkoidoz gibi)
-Vaskülitler (damar iltihapları gibi)
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) PET/CT ödemesini karşılar mı?
-SGK anlaşmalı özel hastanelerde ve SGK ödeme koşullarına uyan durumlarda karşılar. Ancak özel kurumlar değişen oranlarda SGK ödemesine ek olarak yasal sınırlara uygun olarak fark ücreti alabilmektedirler. Kanser tanısı almış olan hastalarda da fark alınabilmektedir. Ancak SGK anlaşmalı olduğu halde SGK'ın bu konudaki uygulama tebliğine uymayan durumlarda tetkik sadece ücretli olarak yapılabilmekte, özel kuruma göre fiyat değişebilmektedir.
PET-CT tetkiki.jpg
bottom of page