PET/CT

Pozitron Emisyon Tomografi

Nedir?
 
İki modern teknolojinin bir araya getirildiği kapsamlı bir tıbbi görüntüleme sistemidir.
 
Ne sağlar?
 
Hastalıkların şekilsel ( morfolojik) değerlendirilmesi yanında hücresel düzeyde nasıl işlev gördüğü hakkında tüm vücudu tarayarak 3 boyutlu bilgi verir.
 
Nasıl uygulanır?
 
En yaygın olarak kullanılan yöntemde radyoaktif Flor 18 maddesi kullanılır. Flor 18  glikoz (şeker) ile bağlı halde damar yolu ile verilir. Şekeri yüksek oranda kullanan kanserli doku, kalp kası, beyin dokusu gibi alanlarda tutulması ve bunun PET/CT cihazı ile saptanması temeline dayanır.
 
Uygulama Alanları
 
1.Kanser
• Kanser şüpheli kitlelerin kanser dışı hastalıklardan ayırt edilmesine yardımcı olur.
• Kanser kuşkulu kitlelerin aktif ve canlı alanlarından parça alınmasında yol göstericidir.
• Kökeni bilinmeyen kanserlerin saptanmasında faydalıdır.
• Kanser tanısı konulduktan sonra yayılımının saptanmasında en başarılı yöntemdir.
• Kanserli hastaya doğru tedavi yaklaşımını belirlemede, gereksiz girişimleri veya ameliyatları engellemede önemli rol oynar.
• Kanser ilaçlarının etkinliğinin belirlenmesine katkı sağlar.
• Kanser tedavisi sonrası yanıt durumunu belirlemede önemlidir.
• Işın tedavisinin doğru planlanmasına katkı sağlar.
• Kanserde nüksü kuşkusunu aydınlatır.
• Işın veya ameliyat gibi tedaviler sonrası oluşan değişikliklerin gerçek hastalık durumundan ayırt edilmesinde önemli yeri vardır.
2. Kalp hastalıkları:
• Kalp kasında canlı doku varlığını saptar.
• Kalp damar değişimi ameliyatından (by-pass) yarar görülüp görülmeyeceğini öngörür, tedavi kararında yol göstericidir.
3. Beyin hastalıkları:
• Sara hastalığına yol açan odağın belirlenmesinde yardımcıdır.
• Ameliyat edilebilen sara hastalarında hastalıklı alanı saptayarak cerraha yol gösterir.
• Bunama (Alzheimer) hastalığının erken saptanmasını sağlar.
• Bunamaya yol açan hastalıkları birbirinden ayırt etmede yararlıdır.
Yeni teknoloji bir PET/CT cihazı olan mCT teknolojisinin teknik özelliği nedir?
• TOF (Time of Flight) ve HD (High Definition) isimli iki son teknoloji PET sisteminin yüksek teknik özelliklere sahip 20 çok detektörlü ileri teknoloji bilgisayarlı tomografi sistemi ile birleştirilmesi ile oluşturulmuş güçlü bir görüntüleme sistemdir.
mCT teknolojisi ne sağlar?
• Daha düşük radyasyon dozları ile tetkik yapılır.
• Daha hassastır, daha küçük kanserli dokuyu saptar.
• Çekim daha kısa sürer.
• Cihazın BT kısmı istenilen doz ve incelikte kesitsel inceleme sağlar.
 
4. Enfeksiyon (mikrobik) hastalıklar
 
Nedeni bilinmeyen ateş

Tel: 4442112

© 2013 Web tasarımı Akın Yıldız

Yazı ve tııbi görüntülerin tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.