top of page

Prostat Kanseri

Prostat kanseri

Prostat kanseri 50 yaş üzerindeki erkeklerde en sık, kansere bağlı ölümlerin akciğer kanserinden sonra ikinci en sık nedenidir.

Prostat Kanseri Belirtileri

Erken evrede prostat kanseri genellikle hiçbir belirti vermez. İlerlemiş prostat kanserleri bazı belirtilere neden olabilir

  • Özellikle geceleri, yavaş ya da zayıf idrar akımı veya daha sık idrara çıkma ihtiyacı,

  • İdrarda kan (hematüri),

  • Ereksiyon sorunu (iktidarsızlık),

  • Kemik metastazlarına bağlı yakınmalar; kalça, sırt, göğüs ya da diğer alanlarda ağrılar

  • Bacak veya ayakta güçsüzlük veya uyuşma, omurilik basısına bağlı mesane veya bağırsak kontrolü kaybı.

Bu belirtiler birçok başka hastalıkta da oluşabilir. Ancak doktorunuza başvurmak için uyarıcı olmalıdır. 

Erken Belirtiler

TANI

 

Prostat kanseri, çoğu durumda yakınması olmayanlar erkeklerde tarama ile saptanır. Prostat kanseri belirtileri şunlardır:

  • Hematüri

  • İdrar şikayetleri

  • Sırt ağrısı

Prostat kanseri tanısında PSA (kanda prostat spesifik antijen testi), makattan muayene, transrektal ultrason (makattan ultrason, TRUS) ve biyopsi ile histopatolojik inceleme temel yaklaşımı oluşturur. Kanserli hastaların %32 sinde PSA 4.0'ün altındadır. Normal kişilerin % 79'unda PSA 4.1'den yüksektir. TRUS ve biyopsi ile kanserlerin %37-50'i saptanamıyor, TRUS rehberliğinde yapılan >33.000 biyopside ancak %44.6 oranında malign bulunmuştur. 

Geç Belirtiler

Parmakla prostat muayenesi
Prostat ultrasonu

PROSTAT KANSERİNDE EVRELEME

 

Prostat kanseri TNM sistemi ile evrelendirilir.  T tümör, N lenf nodu, M uzak yayılımı ifade eder.

 

T1 tümörler

 

Taramalarda veya prostat muayenesi sırasında saptanan çok küçük boyuttaki tümörlerdir. Yüksek kan PSA düzeyleri nedeniyle yapılan iğne biyopsisi ile saptanabilirler.

 

T2 tümörler

 

T2 tümörler, tamamen prostat bezi içindedir ve 3 alt gruba ayrılır:

 

T2a - Tümör prostat bezinin sadece bir lobundadır

T2b - Tümör yarıdan fazlasını tutmuştur.

T2c - Tümör her iki lobu tutmuştur, ancak prostat bezi içindedir.

 

T3 tümörler

 

Prostat bezinin kapsülne veya dışına yayılım vardır. İki alt gruba ayrılır:

 

T3a - Kapsülü tutumuştur

T3b - Tümör seminal veziküllere yayılmıştır

 

T4 tümörler

 

Kalın barsak, mesane, kas gibi komşu organ ve dokulara yayılmıştır.

Prostat kanserinde evreleme
T1

T1

Taramalarda veya prostat muayenesi sırasında saptanan çok küçük boyuttaki tümörlerdir. Yüksek kan PSA düzeyleri nedeniyle yapılan iğne biyopsisi ile saptanabilirler.

T2

T2

T2 tümörler, tamamen prostat bezi içindedir ve 3 alt gruba ayrılır: T2a - Tümör prostat bezinin sadece bir lobundadır T2b - Tümör yarıdan fazlasını tutmuştur. T2c - Tümör her iki lobu tutmuştur, ancak prostat bezi içindedir.

T3

T3

Prostat bezinin kapsülne veya dışına yayılım vardır. İki alt gruba ayrılır: T3a - Kapsülü tutumuştur T3b - Tümör seminal veziküllere yayılmıştır

T4

T4

Kalın barsak, mesane, kas gibi komşu organ ve dokulara yayılmıştır.

MR görüntüleme

 

MR görüntüleme de yeterli duyarlılıkta değildir (duyarlılık 76%, özgüllük 82%). Multiparametrik MR adı verilen yaklaşım tanı doğruluğunu arttımıştır.  Bu yöntemde anatomik detaylar (T2 ağrılıklı görüntüler), yanında diffüzyon ağırlıklı MR, dinamik MR veya spektroskopi tekniklerinden en az ikisi kullanılır. Orta ve yüksek riskli tümörlerin % 90 dan fazlası bu yöntemle saptanabilmektedir. 3 tesla ve endorektal kiol MR teknikleri yani uygulanmakta tekniklerdir. Lenf bezi değerlendirmesinde ise standart MR başarısı düşüktür (%35). Demir oksit partükülleri ile yapılan yeni kontrast MR çalışmalarında doğruluk oranları yüksek bulunmuştur.

MR'da pankreas kanseri 

Prostat MR
Prostat kanserinde MR

Patolojide pankreas kanseri

Prostat kanserinde patoloji
Prostat MR multiparametrik
bottom of page