top of page

Sorularla PET-CT

Tıbbi görüntülemenin geleceği

Kanseri nasıl saptar?

FDG nedir?
Kanserli hücrelerin normal hücrelerden en önemli farkı, hızlı ve kontrolsüz çoğalmalarıdır. Yüksek faaliyet gösteren hücrelerin enerji ihtiyaçları da normalden fazladır. Hücrelerin bu süreçte kullandığı maddeleri (şeker, protein ve bazı özel yapı taşları) görüntülendiğinde, canlı organizmadaki kanserli dokuları da bulunabilir. PET/CT cihazı bu mantık temelinde çalışır.

Hangi Kanser Türlerinde Kullanılır?

PET hangi kanserlerde kullanılır?
Birçok kanser türünde yararlıdır
Hamileler dışında uygulama sınırı yoktur

 

 

Bazı kanserlerde daha az yararlıdır:


Renal

Minimal invaziv adeno kanser
Müsinöz adeno kanser
Düşük dereceli sarkomlar
Düşük dereceli lenfomalar
Hepatoselüler kanser
Beyin metastazları

 

Yeni teknoloji cihazların farklılıkları nelerdir?

Yeni PET CT teknolojileri

Duyarlılık: (TOF ve HD)
 

Ayrıntı: 4-5 mm 
 

Geniş hasta giriş alanı
 

Morfolojik detay:1.5 mm CT kesitleri
 

0.3 sn CT dönüş hızı
 

Radyasyon dozu azaltma teknolojisi

Hangi sorulara yanıt verebilir?

Diğer filmlerde saptanan bir bulgu kanser mi?
Kanser yayılmış mı?
Tedavi şekli ne olmalı?
Biyopsi (parça) nereden alınmalı?
Tedaviye yanıt var mı? Varsa ne kadar?
Işın tedavi alanı değişecek mi?
Kanser nüks etmiş mi?

Nasıl Uygulanır?

PET CT nasıl uygulanır?

6 saat açlık (su hariç) ve istirahat gerekir​​

Hasta ilaçlarını alabilir (insülin hariç)

Kan şekeri < 200
Özel odada 1 saat beklemek gerekir
Çekim süresi 20 dak

PET kansere yol açar mı?

PET den önce yapılması gerekenler

Muayene
Aile hikayesi
Risk değerlendirme
Diğer tetkikler: Ultrasonografi, direkt grafi vd

 
PET sadece kanseri göstermez
Yanıltıcı durumlar olabilir.

 
Japon tarama programı:
155 456 kişide % 0.96
bottom of page