Beyin tümörlerinde PET

Beyin tümörlerinde tedavi sonrası anatomik yapı bozulur ve nüks varlığını değerlendirme güçleşir. Özel beyin protokolü ile yapılan beyin PET görüntüleme nüks varlığı konusunda önemli bilgiler sağlar.