Kemik metastazları

PET-CT 3 boyutlu görüntülerle hastalık yayılımını ve hücre canlılığını başarılı bir şekilde gösterebilir.