Üç boyutlu değerlendirme

Akciğerde kanser kuşkusu var ise PET-CT bunu aydınlatmada önemli rol oynar. Aynı zamanda kanser varsa evrelenmiş olur.