Nüks kuşkusunda PET-CT

Meme kanseri, takipte bel ağrısı ve MR tetkiki. Bulgular metastaz lehine değerlendiriyor. Nüks kuşkusu ile yapılan PET-CT'de spondilodiskit (bel omurlarının mikrobik iltihabı) saptandı.