Yanıt değerlendirmede PET-CT

PET-CT yalnızca boyut değil hücre aktivitesini ve tüm vücut lezyonlarının durumunu değerlendirmemizi sağlar. Tam yanıt gösteren akciğer kanserli hastada siyah odaklar halinde izlenen tümörlerde tam yanıt izleniyor. Ancak ikinci bir tümör odağında yanıt yetersiz. Bu tümör farklı biyolojik özelliklere sahip olabilir.