PET ve CT birlikte değerlendirilir

PET'in sağladığı moleküler bilgi CT'nin sağladığı anatomik bilgi ile birleştirilirse yanıltıcı durumlar engellenebilir. Tedavi öncesi mediasten lenf bezleri metastaz değil sarkoidoz olarak yorumlandı. Kemoterapi sonrasında tüm kanserli dokularda hücre aktivitesi yok oldu. Ancak iyi huylu bir hastalık olan sarkoidoza bağlı lenf bezleri aktivitesini ve boyutlarını bezler şekilde sürdürdü.