PET-CT'de ikinci kanserler

Meme kanserli olguda PET-CT ile saptanmış erken evre akciğer kanseri olgusu. PET-CT incelemede düşük aktivite CT metastazdan çok ikinci kanser özelliğinde, iki yöntem birlikte yorumlandığında akciğer adenokanseri ile uyumlu. Biyopsi sonucu evre 1 akciğer kanseri, operasyon uygulanaması nedeniyle girişimsel radyolojide bu küçük lezyona radyofrekanse ablasyon uygulandı. Remisyonda takip ediliyor.